Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2022 – Sparx* – a Virtuos Studio (sau đây gọi là “Sparx*”) đã tìm hiểu về một bản tin vào ngày 13/05/2022 liên quan đến một dự án NFT vừa ra mắt và có tuyên bố không chính xác khi tự nhận là “được dẫn dắt bởi Spax* – a virtual studio” và thành viên tham gia dự án sẽ được “…giảm giá đặc biệt từ Virtuos Studio, phụ kiện cho nhân vật và các sản phẩm phiên bản giới hạn (hiện vật)”.

Chúng tôi muốn xác minh rằng Sparx* và tất cả các công ty thuộc Virtuos Holdings Pte Ltd (sau đây gọi là “Virtuos”) đều không có liên kết, hợp tác, ủy quyền, hoặc quan hệ hợp tác theo bất kỳ cách nào với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào đến từ dự án NFT kể trên. Sparx* đang không tham gia vào bất kỳ dự án NFT nào vào thời điểm này.

Virtuos đã thông báo đến nhà phát triển dự án để yêu cầu tháo gỡ ngay lập tức tất cả các thông tin liên quan đến Sparx* và Virtuos.

Nếu bạn gặp bất kì thông tin bất thường nào đề cập đến Sparx* và / hoặc Virtuos, vui lòng liên hệ với Bộ phận Marketing của Virtuos tại địa chỉ [email protected] để được làm rõ và hỗ trợ.

Để được cập nhật những thông tin chính thức về các dự án tại Sparx*, vui lòng truy cập vào website và các tài khoản mạng xã hội chính thức của chúng tôi tại:

##