Category

Studio

Virtuos Tiếp Tục Đồng Hành cùng Tổ chức Women in Animation với Tư Cách Nhà Tài Trợ cho Quỹ Toàn Cầu

By Studio

Với tư cách là nhà tài trợ sáng lập cho quỹ từ năm 2019, khoản đóng góp mới này đã khẳng định lại quyết tâm hướng đến sự đa dạng và bình đẳng giới trong ngành sản xuất hoạt hình, trò chơi và ngành giải trí kỹ thuật số nói chung của Virtuos.

Read More