Sparx*- a Virtuos Studio hân hạnh trao sáu suất học bổng toàn phần trong vòng ba năm trị giá hơn 1,3 tỷ đồng cho sáu sinh viên năm nhất tại Passerelles numériques Việt Nam (PNV). PNV là một tổ chức phi chính phủ của Pháp hoạt động với mục tiêu đào tạo các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục theo học ngành công nghệ thông tin sau bậc phổ thông, từ đó giúp họ có thể thoát nghèo bền vững, mở ra nhiều cơ hội cho bản thân, gia đình và xã hội.

Các bạn sinh viên nhận học bổng từ PNV

Học bổng từ Sparx* là một phần đóng góp vào chiến dịch “IT Nuôi IT 2022” của PNV nhằm hỗ trợ trang trải toàn bộ chi phí sinh hoạt, học tập và trang thiết bị hỗ trợ của sinh viên ngành công nghệ thông tin được bảo trợ bởi PNV. Để hỗ trợ cơ hội phát triển nghề nghiệp của các bạn, học bổng còn bao gồm các chương trình đào tạo về kĩ năng mềm, tiếng Anh và suất thực tập tại các tập đoàn IT sau tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, Sparx* cũng trao tặng 10 máy tính cho phòng vi tính của trường, giúp sinh viên tại PNV có thể tiếp cận tốt hơn với các nguồn tài nguyên kỹ thuật số.

Sparx* vui mừng được góp sức hỗ trợ PNV trong nhiệm vụ mang những cơ hội về giáo dục đến những thanh niên kém may mắn, cũng như mục tiêu để có ít nhất 50% nữ sinh nhận học bổng mỗi năm. Là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giải trí kĩ thuật số, Sparx* cũng như Tập đoàn Virtuos chủ động hỗ trợ sự phát triển của các thế hệ tài năng trẻ và trao quyền cho các nhóm thiểu số mà điển hình là nữ giới. Đó cũng chính là những giá trị cốt lõi trong kế hoạch trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mà Virtuos luôn hướng đến: Giáo dục, Môi trường và Đa dạng.