Category

Dự án

News about projects contributed by Sparx*

Hai Bom Tấn Cuối Năm Aquaman Và Bumblebee Với Sự Tham Gia Của Virtuos Đồng Loạt Ra Mắt

By Uncategorized

Sparx* – A Virtuos Studio đã tham gia vào bộ phận sáng tạo nên các art work trong hai bom tấn này, bao gồm việc việc dựng mô hình cho Bumblebee, các yếu tố môi trường và nhiều prop khác trong phim, đồng thời thực hiện phần bề mặt cho các mô hình (DDS) của nhân vật chính.

Read More