All Posts By

Thu Pham

Virtuos Expert Talks: Sự phát triển của kĩ thuật diễn hoạt khuôn mặt và công nghệ bắt chuyển động khuôn mặt

By Studio

Các chuyên gia đến từ CounterPunch – a Virtuos Studio và NetherRealm Studios đã thảo luận về sự phát triển trong công nghệ diễn hoạt khuôn mặt và bắt chuyển động, đồng thời chia sẻ về những phương pháp tốt nhất để thực hiện bắt chuyển động.

Read More