Nằm dựa theo sườn núi Coast Moutains hùng vĩ, sở hữu tầm nhìn hướng ra biển tuyệt đẹp cùng rừng mưa nhiệt đới sống động, văn phòng ở Canada là điểm chạm của công ty tại thị trường Bắc Mỹ.

Văn phòng Virtuos Vancover làm việc cùng văn phòng tại San Francisco để cung cấp dịch vụ hợp lí cho các khách hàng tại khu vực Bắc Mỹ, đồng thời đây cũng là cầu nối giữa Virtuos tới các nhà phát triển và sáng tạo nội dung nhiệt huyết trên toàn cầu.

Virtuos tin rằng văn phòng tại Vancouver chính là một trong những cộng đồng sáng tạo hàng đầu trong nền công nghiệp trò chơi. Hiện tại, chúng tôi đang ấp ủ những dự định lớn dành cho văn phòng tại một trong những thành phố đẳng cấp thế giới này.

Sparx* Static Map
Văn phòng Virtuos Vancounver

#105/106 - 119 West Pender Street
V6B 1S5, Vancouver, B.C.

Tel: +1 604 568 7701

Google Map

Visit Virtuos Website