Nhật Bản là một trong những thị trường phát triển nhất trong ngành công nghiệp trò chơi. Tại đây, Virtuos có cơ hội làm việc cùng Square Enix – một trong những khách hàng lớn của chúng tôi trong việc hợp tác phát hành các phiên bản làm lại hoặc các tựa game sẵn có lên nền tảng Nintendo Switch.

Sparx* Static Map
Văn phòng Virtuos Tokyo

Kyos Co. Ltd

4F Koyama Bldg.
2-15-8 Hongo, Bunkyo-ku
113-0033, Tokyo

Tel: 03-5942-7730
Fax: 03-5942-7731

Google Map

Visit Virtuos Website