Nền công nghiệp trò chơi tại Hàn Quốc – một trong những nền công nghiệp rộng khắp và tiềm năng nhất trên thế giới. Tại đây, văn phòng Virtuos có cơ hội được làm việc cùng hàng loạt những đối tác đầu ngành, điển hình như NC Soft.

Sparx* Static Map
Văn phòng Virtuos Seoul

316. Sapyeong-Daero,
Seocho-Gu, Seoul,
Republic of Korea

Tel: +82 10 23861106

Google Map

Visit Virtuos Website