Là một phần trong nỗ lực tiếp cận khách hàng trên toàn cầu của Virtuos, văn phòng Virtuos tại Montreal ra đời nhằm đảm bảo sự hỗ trợ kịp thời cho khách hàng, đồng thời củng cố giá trị cốt lõi của Virtuos: cung cấp dịch vụ quản lí dự án hiệu quả và tập trung xuyên quốc gia.

Với hàng loạt các khách hàng lớn tại khu vực Bắc Mỹ, văn phòng Virtuos Montreal kết hợp cùng các văn phòng tại San Francisco và Vancover để đảm bảo các liên lạc giữa studio và khách hàng luôn nhanh chóng và đáng tin cậy.

Sparx* Static Map
Văn phòng Virtuos Montreal

Visit Virtuos Website