Thành lập vào tháng 12 năm 2004, Studio Virtuos tại Thượng Hải đã và đang định ra những chuẩn mực, tạo tiền đề đánh giá cho quy trình quản lí dự án và quản lí chất lượng. Với những thành tựu đã đạt được, studio tại Thượng Hải tự hào là người tiên phong cho hệ thống các studio còn lại.

Với vai trò người dẫn đầu của Virtuos, studio tại Thượng Hải đảm nhiệm cung cấp các dịch vụ phát triển trò chơi trọn gói cho khách hàng, hoặc dịch vụ đồng phát triển – bao gồm hỗ trợ về mỹ thuật và kỹ thuật cho quá trình phát triển các tựa game AAA.

Kể từ khi thành lập, studio tại Thượng Hải đã luôn nắm giữ vai trò quan trọng: cung cấp dịch vụ trọn gói hoặc đồng phát triển, cung cấp hỗ trợ mỹ thuật, kỹ thuật và thiết kế, đồng thời tham gia quản lí dự án và quản lí chất lượng của toàn bộ hệ thống studio thuộc Virtuos. Bằng việc tham gia sản xuất và dẫn dắt những dự án AAA đi đến thành công qua các năm, studio Virtuos Thượng Hải đã giành được hàng loạt các giải thưởng danh giá trong nền công nghiệp trò chơi điện tử.

Sparx* Static Map
Studio Virtuos Thượng Hải

Virtuos China Ltd.

10th Floor, SIBP Withhub Bio-Tech Science Park
1326 West Yan'an Road
200052, Shanghai

Tel : +86 21 52583300
Fax : +86 21 64642322

Google Map

Visit Virtuos Website