CÁC VĂN PHÒNG

Bạn có thể gửi email, gọi hoặc fax cho chúng tôi theo các địa chỉ bên dưới

SHANGHAI

Virtuos China Ltd
10th Floor,
SIBP Withub Bio-Tech Science Park 1326, Yan’an XiLu
200052 Shanghai

Tel : +86 21 52583300
Fax : +86 21 64642322

CHENGDU

Virtuos Chengdu Ltd
9th Floor, Ever Bright Finance Center, No.9 WenWu Road, Chengdu
Post Code: 610017

Tel : +86 28 86937800
Fax : +86 28 86937805

XI'AN

7F, Satellite Building
70 Jinye Road
Xi An 710077 China

Tel: +86 29 81297863
Fax: +86 29 81297803

SAIGON

27B Nguyen Dinh Chieu Street, Dakao Ward,
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: +848 3520-2779

VANCOUVER

North America Office
245-209 Carrall Street,
BC V6B 2J2,
Vancouver

Tel: +1 604-568-7701

San Francisco

1355 Willow Way, Ste 260
Concord, CA 94520 USA

Tel: +1-707-591-5501

EUROPE

10 Avenue de l’Entreprise
Parc Saint Christophe
95000 Cergy Pontoise
France

Tel: +33 1 34 24 31 40

JAPAN

Kyos Co. Ltd
4F Koyama Bldg., 2-15-8 Hongo, Bunkyo-ku
Tokyo 113-0033 Japan

Tel: 03-5942-7730
Fax: 03-5942-7731