Nếu bạn muốn biết thêm về Sparx* hoặc xem portfolio của chúng tôi, hãy điền vào mẫu liên hệ bên dưới. Đối với các thông tin khác, xin vui lòng gửi mail đến địa chỉ: marketing@virtuosgames.com

Đại diện tại Bắc Mỹ

Jake Digennaro

Giám đốc Kinh doanh Cấp cao

jake@virtuosgames.com

 

Đại diện tại Châu Âu hoặc khu vực khác

Philippe Angely

Giám đốc Kinh doanh Cấp cao

philippe@virtuosgames.com

Đại diện tại Nhật Bản

Hiroyuki Hashiguchi

Quản lý Kinh doanh Cấp cao

hiroyuki@virtuos.com.cn

Đại diện tại Hàn Quốc

Sangwon Suh

Quản lý Kinh doanh

swsuh@virtuosgames.com

Liên hệ Tuyển dụng

Bộ phận Tuyển dụng Sparx*

wewantyou@virtuos-sparx.com

Liên hệ Truyền thông

Toan Nguyen

Bộ phận Truyền thông

ductoan@virtuos-sparx.com