DỊCH VỤ

Sparx* cung cấp đầy đủ các dịch vụ về CG animation và modelling

DỊCH VỤ

Sparx* cung cấp đầy đủ các dịch vụ về CG animation và modelling

DỊCH VỤ

Sparx* cung cấp đầy đủ các dịch vụ về CG animation và modelling

DỊCH VỤ

Sparx* cung cấp đầy đủ các dịch vụ về CG animation và modelling

Sparx* có thể triển khai những tài nguyên chuyên biệt thông qua quá trình sản xuất toàn diện.

Chúng tôi có khả năng vẽ trên cơ sở hạ tầng sản xuất nghệ thuật mạnh mẽ được thiết lập để cung cấp những model tốt nhất bao

gồm các model nhân bản, các phương tiện, môi trường, các tòa nhà và đạo cụ.

Từ năm 2008, Tập đoàn Virtuos đã cung cấp những models 3D chất lượng cao cho các bộ phim bom tấn.

Với những nguồn tài nguyên về diễn xuất 3D phong phú, chúng tôi có thể mang đến cả thế giới tầm nhìn của bạn về cuộc sống,

và đội ngũ compositing của chúng tôi sẽ phối hợp tất cả chúng thành một gói hiệu ứng hình ảnh liền mạch và hấp dẫn.

VFX

We produce electrifying visual effects

Modeling
and texturing

We produce high quality assets for blockbusters movies and AAA games

Mocap
Cleanup

Our team of specialists does mocap clean up for both in-game animation and cinematics

CG Keyframe
Animation

We bring characters to life with the expressive nuance needed to give them emotion and personality.

Bạn muốn biết thêm chi tiết về các dịch vụ của chúng tôi?